Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: วิธีการเดินท่อประปาภายในบ้าน

บริหารจัดการอาคาร: วิธีการเดินท่อประปาภายในบ้าน โดยทั่วๆไปแล้วการเดินท่อภายในบ้านจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี

1. วิธีการเดินท่อแบบลอย
2. วิธีการเดินท่อแบบฝัง

วิธีการเดินท่อแบบลอย หรือ การเดินท่อแบบติดผนัง วางบนพื้น ไม่ได้ทำการฝังเข้าไปในกแพง หรือ เพดาน เป็นวิธีการเดินท่อที่สามารถมองเห็นท่อได้ ทำให้ซ่อมแซมท่อได้ง่าย แต่จะส่งผลใหเบ้าน หรือ อาคารไม่มีความสวยงาม

วิธีการเดินท่อแบบฝัง หรือ การฝังท่อเข้าไปในผนัง หรือ การวางระบบท่อแล้วฉาบปูนทับ หรืออาจจะถูกนำไปซ่อนไว้ตามเพดาน แล้วนำฝ้ามาปิดทับก็ได้ วิธีการเดินท่อแบบฝังจะทำให้บ้านหรืออาคารมีความสวยงามมากว่า การเดินท่อแบบลอย แต่จะมีข้อด้อยในส่วนของการซ่อมแซมที่ทำได้ยาก

นอกจากการเดินท่อแบบลอยและการเดินท่อแบบฝัง ก็ยังมีท่อบางส่วนที่ฝังลงไปใต้ดินด้วย ซึ่งท่อที่แนะนำให้ใช้ในระบบท่อที่ทำการวางใต้ดิน คือ ท่อ PE หรือ ท่อ HDPE ซึ่งเป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ท่อพีวีซี ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานระบบท่อที่วางบนดินมากกว่า ด้วยคุณสมบัติของท่อ PE หรือ ท่อ HDPE ที่มีความยืดหยุ่นกว่าทำให้เวลาอาคารหรือบ้านเกิดปัญหาทรุดตัว จะไม่เกิดปัญหาการแตกร้าวของท่อได้ และที่สำคัญคือท่อ PE หรือ ท่อ HDPE เป็นท่อที่สามารถดัดโค้งได้ ทำให้สามารถลดปัญหาการรั่วซึมจากข้อต่อท่อต่างๆ ที่มีความเสี่ยงในการรั่วซึมสูงหากใช้ท่อปกติ หรือ ท่อ PVC ในการทำงานนั่นเอง

ในการวางระบบท่อน้ำนั้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบของเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และซ่อมแซมได้ง่ายเมื่อเกิดปัญหาคือ การใช้สต๊อปวาล์ว เมื่อเราทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในบ้าน เพียงแค่ทำการต่อท่อน้ำดีเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆก็ทำให้สามารถใช้งานได้แล้ว แต่หากมีปัญหาเกิดขึ้น การปิดมิเตอร์น้ำด้ายนอกของบ้านจะต้องเป็นสิ่งแรกที่ทำเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดเพิ่มเติม แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำภายในบ้านได้ ซึ่งทางแก้ของปัญหานี้คือการติดตั้งสต๊อปวาล์ว ทำให้สามารถเปิด ปิด วาล์วน้ำในส่วนที่กำลังทำการซ่อมแซมอยู่ได้

หลักในการวางท่อประปานั้น ควรวางท่อไปในทางตรงมากที่สุด เพราะ จะทำให้น้ำเดินทางไปสะดวก และ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ท่อแยกสามทางเพราะอาจจะส่งผลให้เกิดแรงงานตันจากจะทำให้น้ำประปาไหลอ่อนได้ และหากท่อเมนประปาสาธารณะอยู่ใกล้จากตัวบ้าน ควรจะพิจารณาให้ขนาดของท่อเล็กลง โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อประมาณ 1 นิ้ว จากท่อประปามาเป็นท่อเมนประปาในบ้าน และ ลดขนาดท่อที่ใช้งานภานในบ้านลงอีกประมาณ ¾ นิ้ว เพื่อเป็นการเพิ่มแรงดันน้ำประปาไปยังปลายทางการใช้งานน้ำมากขึ้น

โดยวัสดุที่ใช้ในระบบสุขาภิบาลได้แก่ ท่อต่างๆ ถังพักน้ำ วาล์วต่างๆ ปั้มน้ำ ถังดักไขมัน ถังบำบัดน้ำ บ่อพักน้ำ ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนจะมีการเชื่อมต่อกันและทำหน้าที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้ระบบสุขาภิบาลภายในดำเนินไปอย่างราบลื่น